12 Nisan 2015 Pazar

kitap okumanın faydaları ve ünlülerin sözleri...Diğer bloğumda yaptığım kitap ayraçları ile ilgili yazıyordum.sonra kitap okumak neden faydalıdır ve özellikle ünlüler bu konuda ne demişler bi bakıp sizlerle paylaşayım istedim:)işte buyrun:
1.      Kitap okumak bilgi dağarcığımızı geliştirir.
2.      Kitap okumak, akademik başarının önünü açar.
3.      Kitap okumak, dile hâkimiyet kazandırır, basireti geliştirir.
4.      Kitap okumak, zihni melekeleri arttırır, kıvrak bir zekâya eriştirir, beyni hantallıktan kurtarır.
5.      Kitap okumak, bunamayı engelleyen en etkili ilaçtır.
6.      Kitap, insanı iyiye, güzele götürür.
7.      Kitap okumak ruhu geliştirir, karakteri olgunlaştırır, çevresinde etki bırakan bir şahsiyet kazandırır.
8.      Kitap okumak, zamana değer katar.
9.      Kitap okumak hayal gücümüzü geliştirir.
10.  Kitap okuyan insan hayatı sorgular, zararlı akımlardan kolay kolay etkilenmez.

11. Kitap okuma insanın düşüncelerini olgunlaştırır.
12.Hayatta başarıya ulaştıran tek anahtardır.
13. Kitap okuyan insanın konsantrasyon gücü oldukça fazladır.
14.Kitap okuyan insan, algısı oldukça fazladır, bu ise okul ve iş hayatında oldukça büyük başarılara götürür.
15. Kitap okuma insanın hayatını düzene sokarak, insanı büyük hantalıktan kurtarır.
16. Kitap okuyan insan kültürlüdür. Ve nerede ne konuşacağını bilen ilinçli bir insandır.
17. Kitap okuyan insanın bilgi dağarcığı fazladır ve böylece akıcı bir şekilde konuşma olanağı sağlamaktadır.
18. Kitap okuyan insan hızlı düşünür.
19.Okumak insanı yormaz, bilakis rahatlatma özelliğine sahiptir.
20. Hayal gücünü güçlendirir ve yaratıcılığı artırır.
21.Kitap okumak hayatımızı güzelleştirir ve insanlarla iletişimi artırır.
gelelim ünlüler ne demişler bu konuda:
'' Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın.''
Benjamin Franklin
Susan Wiggs
Bir kitap okuyorsanız, asla yalnız değilsinizdir.
Jason Ellis
Kitaplar bilinmeyen dünyaların merdivenleridir.
Amit Kalantri
Okumak, okuduğunuz her şeyi kabul etmek anlamına gelmez. Okumak, okuduğunuz her şeyi anlamlandırdığınız anlamına gelir.
Amit Kalantri
Yetenek, tecrübe ve kitaplar tüm sorunları çözer.
Erasmus
Biraz param olunca bir kitap satın alırım. Geri kalanlaysa yiyecek ve elbise.
Horace Mann
Mümkün olsaydı, her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.

"Yasalar ölür, kitaplar ölmez."
Bulwer Lytton
"İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır."
Eflatun

"Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır."
Franz Kafka

"İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur."
Geothe

"İyi bir kitap insana can veren kandır."
John Milton

"Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır."
Jonathan Swift

"Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır."
Montaigne

"Kitaplardan insanı tanıdım."
Roosevelt

"Kitaplar soğuk ama, güvenilir dostlardır."
Victor Hugo

"Kitapları seviyor musunuz öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir."
Jules Chore

"Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur, kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü."
Oscar Wilde

"Kitaplar, beynin çocuklarıdır."
J. Swift

"Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer."
Anonim

"Yazarlar ölür, kitaplar kalır."
Bulves Ligtton

"Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru."
D'israeli

"Okuyun ve kitabı hayatınızın merkezi yapın."
Taha Kıvanç, Zaman, 24.07.1998

"Kâmil odur ki; koya her yerde bir eser,
Eseri olmayan yerinde yeller eser."
Hz. Hadimî

"Okuduğumuz kitap bir yumruk gibi bizi uyarmıyorsa ne işe yarar?"
Franz Kafka

"Okuduğumuz eser, sizi fikren yükseltip, içinizi iyi duygularla doldurmalıdır."
Alexandre Pope

"Ümitle açılıp, kazançla kapanan kitap iyi bir kitaptır."
Alcott

"İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur."
Mark Twain

"Kültür, bilginin şuurlaşmasıdır."
Ahmet Selim

En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir. (Descartes)

Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz.. (Daniel J.Boorstin)

Asgari okuyan asgari ücrete talim eder. (
Okuyun ve Zenginleşin isimli kitaptan)

Cümleler zihnimize gerçekleri çakan çivilerdir.. (Diderot)

Kitaplar sadece ilham vermek içindir... (Ralph Waldo Emerson)

Kitapsız yaşayamam.. (Thomas Jefferson)

Kitabın hala fikirlerin temel taşıyıcısı olduğuna inanıyorum
(George Will)

Her okur bir lider değildir, fakat her lider bir okur olmalıdır
(Hanry Truman)

Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir..(Denis Waitley)

Okumak zihni sadece bilgi malzemesiyle doldurur, okuduğumuzu bize mal eden düşünmedir (John Locke)

Süratli okuma hakkında bir kursa gittim ve Savaş ve Barışı 20 dakikada okumayı başardım. Olay Rusya
da geçiyor  (Woddy Allen)

Okuyabilen herkes derinden okumayı ve böylece daha dolu yaşamayı öğrenebilir
(Norman Cousins)

İyi yazma dekorasyon değil, mimarlıktır (Ernest Hemingway)

Okuyanlar iki misli daha iyi görür
(Maender)

Bazı kitapların tadına bakılmalıdır
. Diğerleri yutulmalıdır.Ve çok azıda çiğnenip hazmedilmelidir.(Francis Bacon)

Bazı öğrenciler bilgi pınarından içerler. Diğerleri sadece gargara yaparlar
.(E.C. Mckenzie)

Bilge kişiler hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulurlar
. (Victor Hugo)

Bir damla mürekkep bir milyon kişiyi düşündürebilir. (Lord Byron)

Bir hayatı mutlu kılmak için sadece üç şey gereklidir.. Tanrının kutsaması, kitaplar ve bir arkadaş... (Lacordaire)

Size en çok yardımcı olan kitaplar sizi en çok düşündüren kitaplardır..(Theodore Parker)

İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır. (Francis Bacon)

İlk defa yeni bir kitap okumaktansa, okunmuş bir kitabı tekrar okumak daha yararlıdır. (Lord Dudley)

Kitaplıklar aklin tedavi yerleridir. (Scilus)

Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır. (Carlyle)

Kitap ruhun ilacıdır. (Japon Atasözü)

Bir tek kitap yazmak için yarim kitaplık eser okunmalıdır. (Samuel Johnson)

Bir insanın değeri okuduğu kitaplarla ölçülür. (Herbert Spencer)

Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin; emin olun ki bu adam
mutlu olacaktır. (Sir John Herschell)

Kitaplar insanların yolunu aydınlatır. (Çin atasözü)

Kitap aklin ilacıdır. (Ovidius)

Okula her şey yapabilirsiniz, ama okulun kitaplığı yoksa, hiçbir şey yapmamış olursunuz. (j. ferry)

Bütün boş zamanınızı gazeteye bağlamayın. ona vereceğiniz zamanın yarısını ayırarak size yeni bir şeyler öğretecek kitapları okuyun. (dale carnegie)

Ulusları ilerleten, yükselten zengin kitaplardır. (anatole france)

Yabani uluslar dışındaki her ülke kitaplar tarafından yönetilir. (voltaire)

Yasalar ölür kitaplar ölmez. (bulwer  lytton)

Yaşayan insan zekası, ölmüş insanlarla en iyi ilgiyi kitaplarla kurar. (bouee)

Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez. (caryle)

Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim. (horace)

Kitap tek ölümsüzlüktür. (rusuf chodte)

Kitapsız yaşam kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır. (Seneca)

Kitap seyahatten başka bir şey olmayan yaşamda en iyi silahtır. montaigne)

Kitaplar zekanın çocuklarıdır. (jonathan swift)

Kitaplar yaşadıkça geçmiş diye bir şey olmayacaktır. (bulwer  lytton)

Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır. (roosevelt)

Tanrım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe ver. (konfüçyüs)

Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. (william shakespeare)

Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir. (herrik)

Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir. (carlyle)

Kitaplar düşüncelerin mezarlarıdır. (longfellow)

Kitaplar kaybolmuş kafaların anıtlarıdır. (sir william davenant)

Kitaplardan daha iyi bir yol arkadaşı bilmiyorum. (h.fletcher)

Ben kitaplarımı yaratmadan kitaplarım beni yarattılar. (montaigne)

Bir ulusun en değerli hazinesi, onu yükselten yayınıdır. (churchill)

Bir kitap en iyi arkadaştır. bugün için ve ebediyen
. (m. f. tupper)

Kitapları süs olarak dolap içinde tutmanın hiçbir değeri yoktur; çünkü o zaman
kitapla diğer eşyalar arasında bir ayırım yapamayız. (john k. bangs)

Kitapların düşmanları insanlarınki ile aynidir: ateş, nem, zaman ve içindekiler.
(paul alery)

İçinde bir şey bulunmayacak kadar kötü bir kitap yoktur. (balzac)

Bazılarının yaşaması yeryüzüne bir yüktür, ama iyi bir kitap, usta bir kafanın
yaşamdan sonraki Yaşam için mumyalanmış bir hazine gibi saklanmış en değerli yaşam öğesidir. (john milton)

Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar. (alphonse daudet)

Kitapların kapaklarını öperim. hiç değilse kapaklar isteseler bile kitapların içine bakamazlar. (william cawper)

Kitapların yakıldığı yerde insanlar da yakılır. (heinrich heine)

Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp Yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır. (thomas mann)

Otuz yaşına gelinceye kadar kitapları sevmeyen, sonraları da onları anlayacak kadar sevmeyecektir. (Clarendon)

Eğer bizi yaşamaya ve daha büyük bir susamışlıkla içmeye yöneltemiyorsa kitapların ne anlamı
var? (henry miller)

İyi kitabin övgüsü kendi içinde saklıdır. (alman atasözü)

Kitaplar çoğunlukla kitabi yazan kimselerin en iyi duygularını, en doğru düşüncelerini, en sağlam kanılarını, en temiz umut ve ülkülerini taşırlar. (victor hugo)

Yedi eski kitap kafa kafaya verirse, mutlaka bir yenisi doğar. (alman atasözü)

Okuduğunuz bir yapıt sizi fikren yükseltir, içinizi doldurursa onun hakkında hüküm vermek için
başka bir kural aramayınız; yapıt iyidir ve usta elinden çıkmıştır. (la bruyére)

Size en çok yardim eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır. (teodor walker)

Okuduğun kitabin sana egemen olmasına izin verme, sen ona egemen ol. (george christaph
lichtenberg)

Kitaplar insanlara çoğunlukla kendi talihlerini açmak için yetenek aşılarlar. (anonim)

Kitapları iki gruba ayırmak mümkündür: günün kitapları ve her zamanın kitapları. (ruskin)

Kitapların kendi kaderleri vardır. (teretianus maurus)

Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer. (çin atasözü)

Yatmadan önce okuyabileceğiniz iyi bir kitap ya da dergiye sahip olduğunuzu bilmek zevklerin en büyüğüdür. (v. nabokov)

Bal suyu tatlıdır, şeker iyidir; ama kitabin tadı ikisinden de iyidir. (kiril  turof psikoposu)

Kitap dolu bir kitaplık, bir bilim adamına en güzel bir bahçeden daha güzeldir. (yehuda ben tibbon)

Aslında her kitap yalnızca yazarın dostları ve sevdikleri için yazılmış. (goethe)

Tek kitaplı insandan kork. (Latin atasözü)

Her devrin kitabi vardır. (arap atasözü)

Kitabın görüntüsü yürekten üzüntüyü kovar. (Fas atasözü)

İyi kitap kendini över. (alman atasözü)

Bütün kitaplarımı severim; sevmeseydim yazmazdım. (aziz nesin)

Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır. (victor hugo)

Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar. (jonerianna)

İyi bir kitap bir hazineye benzer; sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer. (halig)

Kitaplar sessiz öğretmenlerdir. (gellius)

Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdurlar. (ovidius)

Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve akli, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır. (maksim gorki)

Bir insani öldüren, tanri
nin aynası, akil sahibi bir yaratığı öldürmüş olur; ama aklin ürünü olan kitabi yok eden, aklin kendisini yok etmiş olur. (john milton)

kaynakça:1.9 yorum:

 1. son yazımı bi daha okusana yaaaa düzelttim bi anket var yaaa

  YanıtlaSil
 2. kitaplarla ilgili her şeyi bir araya getirmişsin sanki yaaa. bunu koyayım bloga da herkes okusun barik :)

  YanıtlaSil
 3. Kitap okumanın faydaları saymakla bitmiyor ki, tıpkı sizin bu uzun ama faydalı yazınızdan da anlaşılacağı gibi :)

  Küçük bir öneri: Böyle aşırı uzun yazılar yazarsanız, insanların yazınızı okuyacağı varsa bile okuyamayabilirler. Bu tür yazıları kısa ve öz tutmak okunurluluğunuz açısından önemlidir.

  YanıtlaSil
 4. Mükemmel bi paylaşım! Zira bendeniz okuyan insandan zarar gelmeyeceğini, okumanın insana her bi şeyi usulüyle öğreteceğini ısrarla savunan, kitap okumaktan aciz insanlara da elimde olmayarak acıyan, uzun vadede güvenemeyen bi tipimdir. İçten içe kızarken bile yakalarım kendimi kitap okumayıp, ıvıra zıvıra bi dolu zaman harcayanlara, kitap okumayı zul görenlere. Pardon yazını okuyunca direk konuya daldım. Deeptone'un paylaşımından dolayı bloguna geldim. Yazını çok beğendim. Takibe aldım hemen. Çok teşekkürler bu dolu dolu yazın için. Bize de beklerim, kahveye, çaya. ;)
  Sevgiler... :)

  YanıtlaSil
 5. Ahh minel aşk ♥ kitaplar.. muhteşem ^_^

  YanıtlaSil
 6. Kitap almanın bir tadını alsa insan onu sürekli ister aslında ama işte önce o tadı alabilmek lazım. Bunun için de popüler kültürmüş falan dinlemeden eline seviyesine ve ilgisine göre kitaplara yöneltmek lazım. Bir kere o alışkanlığı kazansa zaten o madeni en derinlerine kadar kazacaktır.

  YanıtlaSil